چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸-Wednesday 17 April 2019

آمار واریزی شرکت‌ها به حساب رابط خزانه نشان می‌دهد که تا نیمه آذرماه سال‌جاری ۸۰ درصد منابع درآمدی سازمان هدفمندی وصول شده و این حساب ۲۰ درصد کسری دارد‌‌.
در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ جمع کل دریافتی‌ها در سمت منابع، ۹۸۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شد‌‌. علاوه بر این در متن این تبصره اجازه داده شد مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش فرآورده‌های نفتی، به سقف منابع مندرج در جدول افزوده شود و در مصارف مشخص شده هزینه شود‌‌. در جدول زیر میزان وصول منابع هدفمندی تا تاریخ سیزدهم آذرماه سال‌جاری به تفکیک شرکت‌های پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، گاز، توانیر و آبفا ارائه شده است‌‌. همان‌طور که در جدول فوق مشاهده می‌شود واریزی شرکت‌ها به حساب رابط خزانه تا تاریخ ۱۳ ماه آذر سال‌جاری بدون در نظر گرفتن مجوز ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی ذکر شده در متن تبصره ۱۴ عملکردی ۸۰ درصدی داشته است‌‌ یعنی تا این تاریخ شرکت‌ها در مجموع باید ۶۹۸ هزار میلیارد ریال به حساب رابط خزانه واریز می‌کردند، اما ۵۶۲ هزار میلیارد ریال واریز شده است‌‌. این موضوع سبب می‌شود واریزی سازمان به برخی از ردیف‌های مصرفی که در جدول بعد آمده است با مشکل مواجه شود‌‌. براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است با توجه به افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷، نکته قابل تامل در رابطه با عملکرد منابع مذکور در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه، مبهم بودن میزان دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی است‌‌. از آنجا که منابع در نظر گرفته شده برای این موضوع از میزان تحقق واقعی صادرات فرآورده و نرخ ارز متاثر خواهد بود با فرض ثبات میزان صادرات، باید منابع پیش‌بینی شده به شدت افزایش می‌یافت، اما عملکرد این ردیف نشان‌دهنده این افزایش نیست‌‌. در صورتی که این عدم تحقق ناشی از کاهش حجم صادرات فرآورده باشد، باید به این مساله در برآورد منابع سال ۱۳۹۸ نیز توجه شود زیرا منابع موضوع این بند در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی یافته است‌‌. مصارف اصلی سازمان هدفمندی یارانه‌ها چهار ردیف و وضعیت پرداختی به این مصارف تا تاریخ سیزدهم آذرماه سال‌جاری به شرح ذیل است:
همان‌طور که از اطلاعات جدول فوق مشخص است ۲۸۰ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال یارانه نقدی برای هشت ماه در سال‌جاری پرداخت شده که به طور میانگین پرداخت هر ماه یارانه نقدی ۳۵ هزار و ۳۶ میلیارد ریال بوده است‌‌. یارانه نان و خرید تضمینی گندم برای کل سال در تبصره ۱۴ قانون بودجه ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است که این مبلغ به طور کامل پرداخت شده و در ماه‌های آینده طلبی از این محل وجود نخواهد داشت‌‌. ردیف مربوط به بهداشت و سلامت مردم در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال‌جاری ۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است که تنها ۲۲ درصد آن هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تا ۱۳ آذرماه پرداخت شده است‌‌.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *