یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸-Sunday 21 April 2019
  • بهمن ۱۷, ۱۳۹۷
  • ۰
شناسه مطلب: 10460


رشد نماگر تالار

گروه بورس- شاخص بورس در پایان معاملات روز گذشته با رشدی ۱۴۱ واحدی به ۱۵۸ هزار و ۵۳۵ واحد رسید. آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که اکثر شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای روز گذشته با رشد دسته‌جمعی مواجه شدند. بر اساس آمارهای معاملاتی، روز گذشته همه شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۴۱ واحد رشد معادل ۰۹/۰ درصد به ۱۵۸ هزار ۵۳۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با ۴۰ واحد افزایش معادل ۰۹/۰ درصد به ۴۵ هزار و ۹۵۴ واحد، شاخص کل «هم‌وزن» با ۱۶۹ واحد رشد معادل ۵۷/۰ درصد به ۲۹ هزار و ۵۹۷ واحد، شاخص قیمت «هم‌وزن» با ۱۱۸ واحد افزایش، معادل ۵۷/۰ درصد به ۲۰ هزار و ۸۰۳ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳۴۲ واحد صعود، معادل ۱۹/۰ درصد به ۱۷۵ هزار و ۹۸۰ واحد، شاخص بازار اول با ۲۱۲ واحد افزایش معادل ۱۸/۰ درصد به ۱۱۸ هزار و ۴۴ واحد و شاخص بازار دوم با (۲۳۲) واحد رشد معادل (۰۷/۰) درصد، به ۳۰۹ هزار و ۸۰۶ واحد رسید. از سوی‌ دیگر روز گذشته چهار نماد «فملی با ۸۱ واحد، وغدیر با ۵۶ واحد، وبملت با ۴۰ واحد و کگل با ۳۴ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
عملکرد شاخص صنایع
این گزارش می‌افزاید، روز گذشته شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای نیز اکثرا با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «‌ذغال‌ سنگ با ۱۴۴ واحد صعود معادل ۹۸/۴ درصد به سه هزار و ۳۸ واحد، اطلاعات و ارتباطات با ۹ واحد افزایش معادل ۹۳/۳ درصد به ۲۴۴ واحد، محصولات فلزی با ۱۰۶۹ واحد رشد معادل ۵۸/۳ درصد به ۳۰ هزار و ۹۶۲ واحد، سایر معادن با ۵۴۹ واحد افزایش معادل ۵۵/۲ درصد به ۲۲ هزار و ۱۵۱ واحد، خودرو با ۲۸۱ واحد صعود، معادل ۱۵۳ درصد به ۱۸ هزار و ۷۰۰ واحد، ماشین‌آلات با ۳۷۰ واحد رشد معادل ۳۹/۱ درصد به ۲۷ هزار و ۳۲ واحد، اداره بازارهای مالی با (۱/۹۹) واحد افت معادل (۹۴/۱) درصد به ۱۰۰ واحد» رسید. در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی روز گذشته بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «خنصیر، وپترو، کسرام، رتکو، شکربن، فلامی و لسرما» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کالا، غسالم، سیلام، بورس، وتوکا، چکاوه و بشهاب» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.
توقف و بازگشایی نمادها
طی معاملات روز گذشته نماد معاملاتی شرکت‌های «حق تقدم خرید سهام بیمه اتکایی امین، حق تقدم خرید سهام گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، حق تقدم خرید سهام ایران دارو، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، حق تقدم خرید سهام البرز دارو، سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران، سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین، نورد و لوله اهواز، صنایع پتروشیمی گلستان، کاشی و سرامین سعدی، مهندسی نصیر ماشین‌» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «درخشان تهران، سرماآفرین، سیمان تهران، سرمایه‌گذاری البرز، آتیه داده‌پرداز، توسعه اقتصادی آرین، قند لرستان، داروسازی جابربن حیان» متوقف شدند. روز گذشته همچنین نماد معاملاتی شرکت‌های لیزینگ ایرانیان با توجه به تغییر ۲۰ درصدی قیمت سهام به مد‌ت ۶۰ دقیقه در مرحله سفارش‌گیری مجدد قرار گرفت.
معاملات درون‌گروهی
روز گذشته در بازار دوم بورس تهران که به معاملات درون‌گروهی سهامداران عمده اختصاص د‌ارد ۴۱ میلیون سهم پارس‌خودرو به ارزش بیش از سه میلیارد تومان کد به کد شد. همین وضعیت در لیزینگ رایان سایپا با کد به کد شدن ۳۲ میلیون سهم به ارزش کمتر از چهار میلیارد تومان دنبال شد. در بیمه پاسارگاد ا‌ما ۳۱ میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۳ میلیارد تومان معاملات درون‌گروهی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظاره‌گر بود و ۲۰ میلیون سهم سرمایه‌گذاری توسعه ملی به ارزش کمتر از شش میلیارد تومان از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوی سهامدار عمده کد به کد شد. معاملات کد به کد در سایپا‌آذین با جابه‌جایی ۱۴ میلیون سهم به ارزش بیش از سه میلیارد تومان همراه بود. همچنین ۵/۵ میلیون سهم سایپا‌شیشه به ارزش بیش از یک میلیارد تومان کد به کد شد. همچنین بیش از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پنج میلیون سهم تامین سرمایه لوتوس پارسیان به ارزش بیش از یک میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده تجمیع شد و پنج میلیون سهم فنرسازی زر به ارزش کمتر از ۷۰۰ میلیون تومان کد به کد شد. در پتروشیمی شیراز نیز پنج میلیون سهم به ارزش بیش از ۵/۲ میلیارد تومان به کدهای درون‌گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. بر‌اساس این گزارش روز گذشته بازار سهام در شرایطی معاملاتی کم‌حجم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نظاره‌گر بود که همچنان تک‌سهم‌ها حرف اول و آ‌خر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر‌ا‌ی بورس‌بازها می‌زنند.
تحرک حقیقی‌ها و حقوقی‌ها
با این همه گروه لیزینگ در حالی روز گذشته با اقبال خریداران حقیقی سهام روبه‌رو شد که با نظاره‌گر بودن سهامداران حقوقی، سکان هدایت این گروه فقط در دست بورس‌بازهای حقیقی بازار بود. گروه دارو تک‌سهم‌های قطعه‌ساز و تجهیزاتی‌ها در کنار تک‌سهم‌های اغلب فرابورسی در حالی همچنان بر‌ا‌ی بورس‌بازها خودنمایی می‌کند که حجم معاملات سهام در این گروه‌ها چندان پایدار و قابل اتکا نیست. به نظر می‌رسد بازار سهام در آستانه تعطیلات تقویمی هفته پیش رو همچنان با معاملاتی کم‌حجم و کم‌تحرک مواجه با‌شد؛ بازاری که این روزها در بازارهای جهانی نظاره‌گر نوسان‌های قیمتی جذاب نیز شده است. همانطور که گفته شد بازارهای جهانی همچنان در تیررس نگاه سهامداران قرار دارد و این مهم در معاملات روز گذشته به خوبی مشهود بود. در همین راستا مس در بازار لندن به بیش از شش هزار و ۲۰۰ دلار در هر تن رسید. عبور از این سطح از نگاه کارشناسان نوید یک دوره رشد قیمتی جدید به شمار می‌رود، همچنین هر تن روی در سقف شش ماهه قرار گرفت و در محدوده قیمتی دو هزار و ۸۰۰ دلار معامله شد. موضوع بهبود اوضاع اقتصاد چین در حالی این روزها نقل محافل اقتصادی است که این کشور طی دو هفته اخیر سرعت ساخت پروژه‌های زیرساختی خود را افزایش داده است. همچنین خوش‌بینی به تعامل دو اقتصاد بزرگ جهانی (‌آمریکا و چین‌) نیز مزید برعلت این شد تا قیمت‌ها با رشد قابل توجه همراه شوند. حقیقی‌ها روز گذشته مالکان اصلی معاملات تالار شیشه‌ای بودند.
تغییر مالکیت روزانه
برهمین اساس خالص تغییر مالکیت روزانه بورس‌بازان به رقم ۲۱میلیارد تومان رسید که حاصل جابه‌جایی سهام از سوی حقوقی‌ها به حقیقی‌ها بود. فلزات اساسی روز گذشته بیشترین خرید را از سوی بازیگران خرد بازار داشتند. در میان نمادها نیز «های وب» توانست جایگاه بیشترین تقاضا را از آن خود کند. حقوقی‌ها روز گذشته‌ نیز حمایت خود را از نمادهای بانکی آغاز کردند و بیشترین حمایت را از نماد بانک ملت داشتند. «امین یکم» دومین نماد جدول خرید حقوقی‌ها بود که این بازیگران سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نقدینگی به این نماد تزریق کردند. به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز گذشته بورس، در ۱۴۲ هزار و ۳۲۸ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۵۹۸ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش چهار هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۶۰۴ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان رسید.

لطفا برای دریافت فایل روزنامه به آرشیو روزنامه و یا وبسایت جــــار یا پیشخوان مراجعه نمائید.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *