صفحه نخست ورود اعضاء ثبت نام ویژه نامه ها شناسنامه روزنامه تماس با ما         |          شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷   Saturday 15 December 2018
کانال تلگرام جهان صنعت

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام

عباس وفادار* - حمیده شعاعی دیلمی**ماده «272» قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب بند «59» قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 اصلاح شده است، گروه‌هایی را مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه مالیاتی کرده است. به موجب این ماده قانونی در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی صورت‌های مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل 20 درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
با توجه به اینکه تمام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده «95» قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می‌شود، مشمول احکام ماده «272» قانون می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از گروه‌هایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه 1394 بوده است، مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را حداکثر تا پایان مهرماه 1395 به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند تا مشمول 20 درصد مالیات متعلق و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی نشوند؟
متاسفانه سازمان امور مالیاتی طبق روال معمول، هیچ‌گونه روشنگری در این مورد انجام نداده و بسیاری از مودیان در این مورد سردرگم مانده‌اند.
با توجه به نص صریح ماده «272» قانون مالیات‌های مستقیم، گروه‌های زیر که سال مالی آنها منتهی به 29/12/1394 بوده، مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود برای سال مالی مذکور را حداکثر تا تاریخ 30/7/1395 به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند:
1- شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
2- تمام دستگاه‌هایی که طبق اصول «44» و «45» قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شرکت‌ها و کارخانجات و موسساتی که صرفنظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها به‌موجب قوانین و...
مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام
حسابرسی هستند.
3- شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از 50 درصد سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند «2» فوق باشد.
غیر از گروه‌های بالا، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه 1394 بوده، تکلیفی در مورد ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال یادشده به سازمان امور مالیاتی ندارد.از آنجایی که سازمان امور مالیاتی تا پایان دی‌ماه 1394، سایر گروه‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی را که علاوه بر اشخاص فوق، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند از هیچ‌یک از طرق مقتضی (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا سامانه مربوط) به اطلاع آنها نرسانده است بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر حتی برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395 خود نیز مشمول احکام این ماده درخصوص ارائه صورت‌های مالی حسابرسی عملکرد سال 1395 خود حداکثر تا پایان مهرماه 1396 به سازمان امور مالیاتی نیستند.بر این اساس، سایر گروه‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر اشخاص فوق که آغاز سال مالی آنها تا قبل از تاریخی باشد که سازمان امور مالیاتی از طریق مقتضی، شمول ماده «272» را به اطلاع آنها نرساند برای آن سال مالی، مشمول احکام ماده قانونی یادشده نخواهد بود.با توجه به اهمیت مالیات در ساختار بودجه کل کشور و ضرورت شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات مودیان مالیاتی برای تعیین مالیات عادلانه آنان، امید است سازمان امور مالیاتی در اجرای تکلیف قانونی خود در استفاده از ظرفیت ماده «272» و اعلام اسامی سایر گروه‌هایی که براساس نوع یا حجم فعالیت آنها، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند در مهلت باقی مانده تا پایان دی‌ماه سال‌جاری اقدام کند. طبعا تعامل سازمان امور مالیاتی کشور با جامعه حسابداران رسمی ایران برای تعیین سایر گروه‌هایی که مشمول احکام ماده «272» قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد، می‌تواند دارای آثار بسیار مطلوبی باشد.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری ** مدیر امور مالی
http://jahanesanat.ir/templates/jahanesanat/images/logo-abi.png
آرشیو نسخه PDF
ویژه نامه‌های جهان صنعت
صفحه نگاه نخست: ماده «272» قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب بند «59» قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 اصلاح شده است، گروه‌هایی را مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای اظهارنامه مالیاتی کرده است. به موجب این ماده قانونی در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی صورت‌های مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل 20 درصد مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.
با توجه به اینکه تمام اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده «95» قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از 1/1/1394 و بعد از آن شروع می‌شود، مشمول احکام ماده «272» قانون می‌شوند، این سوال مطرح می‌شود که کدام یک از گروه‌هایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه 1394 بوده است، مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود را حداکثر تا پایان مهرماه 1395 به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند تا مشمول 20 درصد مالیات متعلق و تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی نشوند؟
متاسفانه سازمان امور مالیاتی طبق روال معمول، هیچ‌گونه روشنگری در این مورد انجام نداده و بسیاری از مودیان در این مورد سردرگم مانده‌اند.
با توجه به نص صریح ماده «272» قانون مالیات‌های مستقیم، گروه‌های زیر که سال مالی آنها منتهی به 29/12/1394 بوده، مکلفند صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خود برای سال مالی مذکور را حداکثر تا تاریخ 30/7/1395 به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند:
1- شرکت‌های پذیرفته‌شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار
2- تمام دستگاه‌هایی که طبق اصول «44» و «45» قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب است از قبیل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های بیمه و همچنین شرکت‌های دولتی و موسسات و سازمان‌های انتفاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت‌های تحت پوشش آنها و شرکت‌ها و کارخانجات و موسساتی که صرفنظر از چگونگی، مالکیت سرمایه آنها به‌موجب قوانین و...
مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت یا تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی اداره می‌شوند و سایر دستگاه‌های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام
حسابرسی هستند.
3- شرکت‌ها، موسسات و دستگاه‌هایی که در مجموع بیش از 50 درصد سرمایه آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه‌های موضوع بند «2» فوق باشد.
غیر از گروه‌های بالا، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه 1394 بوده، تکلیفی در مورد ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال یادشده به سازمان امور مالیاتی ندارد.از آنجایی که سازمان امور مالیاتی تا پایان دی‌ماه 1394، سایر گروه‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی را که علاوه بر اشخاص فوق، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند از هیچ‌یک از طرق مقتضی (روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا سامانه مربوط) به اطلاع آنها نرسانده است بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر حتی برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395 خود نیز مشمول احکام این ماده درخصوص ارائه صورت‌های مالی حسابرسی عملکرد سال 1395 خود حداکثر تا پایان مهرماه 1396 به سازمان امور مالیاتی نیستند.بر این اساس، سایر گروه‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر اشخاص فوق که آغاز سال مالی آنها تا قبل از تاریخی باشد که سازمان امور مالیاتی از طریق مقتضی، شمول ماده «272» را به اطلاع آنها نرساند برای آن سال مالی، مشمول احکام ماده قانونی یادشده نخواهد بود.با توجه به اهمیت مالیات در ساختار بودجه کل کشور و ضرورت شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات مودیان مالیاتی برای تعیین مالیات عادلانه آنان، امید است سازمان امور مالیاتی در اجرای تکلیف قانونی خود در استفاده از ظرفیت ماده «272» و اعلام اسامی سایر گروه‌هایی که براساس نوع یا حجم فعالیت آنها، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به سازمان امور مالیاتی می‌شوند در مهلت باقی مانده تا پایان دی‌ماه سال‌جاری اقدام کند. طبعا تعامل سازمان امور مالیاتی کشور با جامعه حسابداران رسمی ایران برای تعیین سایر گروه‌هایی که مشمول احکام ماده «272» قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد، می‌تواند دارای آثار بسیار مطلوبی باشد.
* حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری ** مدیر امور مالی


ارسال دیدگاه
نام: ایمیل: دیدگاه: